Architekturbüro Stendel • Rostocker Str. 5 18311 Ribnitz-Damgarten